GLAS ZA ZRAKProjekti “Građanska inicijativa mladih za referendum o izgradnji termoelektrane Plomin 3” i „Građanski forum o izgradnji TE Plomin 3“ bave se promocijom i razvojem aktivnog građanstva, te poticanjem sudjelovanja građana, a posebice mladih u procesu donošenja odluka na lokanoj/područnoj razini u svrhu unapređenja ekonomske, socijalne i opće situacija u Gradu Labinu, te u četiri općine koje ga okružuju (Raša, Sv.Nedelja, Pićan, Kršan), kao i u Istarskoj županiji generalno, kroz provedbu obrazovnih, informativnih, medijskih, kulturno-zabavnih te drugih javnih aktivnosti.