Projects / L.A.E. XXI partner u 2 projekta prekogranične suradnje

Back to Projects menu
INSPIRACIJA
Projekt INSPIRACIJA pokrenut je sa ciljem revitalizacije industrijske baštine i stvaranja novih proizvoda kulturnog turizma u Trbovlju, Slovenskoj Bistrici, Labinu i Rijeci. Bilateralan projekt u trajanju od 30 mjeseci (1.8.2018. – 31.1.2021.) odvija se na prostoru Slovenije i Hrvatske te u njemu kao partneri sudjeluju: Općina Trbovlje (vodeći partner), Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Labin Art Express XXI, Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Muze d.o.o., NajTura d.o.o. i Turistička zajednica Grada Labina.
Projekt se sastoji od niza aktivnosti poput obnove napuštene rudarske baštine, izrade nove interpretacijske strategije za istu koja će biti predstavljena u novim informacijskim centrima, stvaranja novih kulturno-turističkih ruta, pokretanja nove manifestacije Festivala industrijske baštine koji će se održati u Labinu i Trbovlju, Bijenale industrijske umjetnosti 2018. i 2020. u sklopu projekta Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020., i mnogih drugih.

MINE TOUR
Grad Labin vodeći je partner projekta u kojem sudjeluje još 6 partnera iz Hrvatske i Slovenije: L.A.E. XXI, Općina Litija, Razvojni centar Srca Slovenije, TZ Istarske županije, Zavod za graditeljstvo Slovenije, Turistična zveza Slovenije. Projekt je počeo 1.9.2018. i traje 30 mjeseci.
U sklopu projekta obnovit će se dva kulturna dobra: rudnik Sitarjevec u Litiji i kulturni spomenik 'Šoht' u Labinu. Osim ova dva infrastrukturna zahvata kroz projekt će biti predstavljene dvije izložbe o rudarskoj baštini i rudarskom životu u Litiji i Labinu te organizirane brojne kulturne manifestacije koje promoviraju tu baštinu. Projekt će ponuditi i nove suvremene načine prezentacije rudarske baštine posjetiteljima poput izrade virtualnih 3D modela oba uključena rudnika.
www.labin.hr/aktivna-zastita-i-valorizacija-prirodne-i-kulturne-bastine-rudnika-i-rudarstva-za-razvoj-odrzivog-turizma