Akronim projekta:

MINE TOUR

Naziv projekta:
Aktivna zaštita i valorizacija prirodne i kulturne baštine rudnika i rudarstva za razvoj održivog turizma

Prioritetna os:
2.1. Aktivna zaštita baštine održivim turizmom

Trajanje projekta:
01.09.2018. – 28.02.2021. (30 mjeseci)

Vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta: 1.144.622,45 €
Sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj: 85%

Program:
Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska

Kratki opis projekta:
Projekt MINE TOUR se bavi izazovom neiskorištenog turističkog potencijala rudarske baštine na rubnim područjima programskog područja (PP) i to prirodnog spomenika rudnika Sitarjevec u Litiji te kulturnog spomenika Šoht u Labinu koji su u lošem stanju, a nedostaje i prekogranična promocija, suradnja među akterima na nacionalnoj i prekograničnoj razini. Potrebno je unaprijediti znanje turističkih dionika o načelima održivog turizma te bolje upravljanje baštinom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Cilj je projekta aktivno očuvanje rudarske baštine kroz razvoj novih održivih prekograničnih turističkih proizvoda. Promjena će se odraziti u poboljšanom pristupu i prepoznatljivosti rudnika u svrhu boljeg doživljaja baštine, povećanju posjeta te povećanoj privlačnosti spomenika. Bit će valorizirani sadržajima koji nude bogat doživljaj, a ujedno će se osigurati očuvanje spomenika za buduće generacije. Neposredni su učinci povezani s rudarskom baštinom prekogranični održivi turistički proizvodi; posjete rudarskim spomenicima; dionici održivog turizma uključeni u osposobljavanje te investicije manjeg opsega za očuvanje rudarske baštine. Korist će imati turisti zbog bogatog doživljaja; povećana atraktivnost zaleđa, razvoj poduzetništva i povoljne prilike za zapošljavanje lokalnog stanovništva; turistički će dionici dobiti nove kompetencije. Pristupom odozdo prema gore projekt će povezivati spomenike, javne i privatne turističke dionike, lokalna gospodarstva i lokalne zajednice, što ih povezuje zajednička rudarska prošlost, u jedinstveni turistički proizvod. Ovime će se ojačati održivi turizam kao pokretačku silu razvoja PP. Prekogranični je pristup potreban kako bi se standardiziralo očuvanje resursa. Prekograničnim marketingom i promocijom ostvarit će se veći broj posjetitelja rudarske baštine koja će biti ujedinjena u novi turistički proizvod. Izradit će se novi plan upravljanja posjetiteljima, prekogranični marketinški model, edukacijski program i turistički vodič za promociju rudarske baštine.

Partnerstvo:

1 - GRAD LABIN, HR (Vodeći partner)
2 - OBČINA LITIJA, SI
3 - RAZVOJNI CENTER SRCA SLOVENIJE, D.O.O., SI
4 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, SI
5 - TURISTIČKA ZAJEDNICA ISTARSKE ŽUPANIJE, HR
6 - LABIN ART EXPRESS XXI, HR
7 - TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, SI

        www.mine-tour.eu
        fb.me/minetourproject