>Promovirajte blockchain umjetnost u ciljanim zemljama kroz niz javnih događaja
> Angažirajte obučene za proizvodnju i izlaganje umjetničkih djela putem javnih događaja
>Osigurati razmjenu znanja i ideja između partnera, digitalnih umjetnika i profesionalaca na transnacionalnoj razini
>Podići svijest o problemu održivosti u kripto-NFT umjetnosti i predstaviti nova održiva blockchain rješenja za izradu i prodaju umjetnosti

>Promote blockchain art in target countries through a series of public events
>Engage trained to produce and showcase the artworks through public events
>Ensure exchanges of knowledge and ideas between partners,digital artists and professionals on transnational level
>Raise awareness about sustainability issue in crypto-NFT art and present new sustainable blockchain solutions to make and sell art

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union the European Agency for Education and Culture (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.