Metal Guru: Ustav Podzemnog grada XXI (Urbi et Orbi)

Ideja za interaktivnu ideološku mašinu

USTAV PODZEMNOG GRADA XXI

Svaka je vlast oduvijek voljela slaviti mučenike i institucionalizirati njihov martirij. I tu je osnovna razlika između nas, umjetnika koji nikada neće zaboraviti da je osvajanje slobode dubok antropološko-ontološki proces koji zahtjeva konkretnu akciju, i vlasti koje ga žele svesti na simboličku lamentaciju i eskapistički pasatizam. Iz tog razloga se zalažemo da snaga umjetnosti i diskurs umjetničkog promišljanja bude fundamentalna konstitutivna snaga društvenog uređenja, reguliranog Ustavom budućeg Podzemnog grada XXI. Taj slobodni grad-država osmišljen je kao umjetničko djelo, s osnovnim elementima trajnosti i univerzalnosti, na kojim ćemo raditi s nesebičnim, ali i inkluzivnim, ulaganjem energije, kao jedinim jamstvom izuzetnosti. Tom osnovnom principu konvergirati će ekonomija, zdravstvo i generalni socio-politički procesi kojima će se regulirati odnosi između građana Podzemnog grada i njegove Uprave. Oni će svakako biti temeljeni na osnovnim humanističkim kriterijima jednakih i nepovredivih prava za sve, bez obzira na spol, rasu, političko ili vjersko opredjeljenje. Osnovni cilj tako usustavljenih odnosa biti će vođen načelom stvaranja kreativno poticajne atmosfere, kako bi individualni i kolektivni potencijali građana Podzemnog grada došli do pune afirmacije. Budući stanovnici moraju taj podzemni organizam grada osjećati kao živo biće koje ih materijalno uzdržava i duhovno-kreativno uzdiže. L.A.E. ne želi, niti pristaje na išta manje od toga. Pridružite nam se na ostvarivanju ovog cilja!

Umjetnički koncept:


Ono što su danas samo fantazme i gluposti, u budućnosti mogu evoluirati u kognitivne paradigme koje će opisivati taj novi svijet, da parafraziramo L. Wittgensteina. Francuski filozof B. Pascal izrekao je veliku istinu:”Ljudi samo žele da netko njima pristojno vlada.” U tom smislu teško će se prevazići silueta “voljenog diktatora”. Na primjeru današnjih vođa koje biraju narodi, očito je da potreba za njime neće tako brzo nestati. I to su dva osnovna polazišta kod osmišljavanja ovog rada i njegov su konceptualni fundament. Držimo da su 19. i 20. stoljeće, isključivo na idejnoj ravni, iznjedrili dva pamfleta koji u smislu “pristojnog vladanja” djeluju optimistički obećavajuće. To su “Komunistički manifest” K. Marxa i F. Engelsa i “Statut regencije Kvarnera” Gabrielle d’Annunzia i Alceste deAmbrisa. Da li je moguće spojiti socijalističko samoupravljanje s monarhističkim principima vladanja? Povijest je pokazala kako se s priličnom lakoćom može monarh defragmentirati u partikularnost Partije, ne bi li u tom procesu uskrsnuo kao “Voljeni vođa” ili “Veliki Brat”. Budući da preko četvrt stoljeća radimo na projektu izgradnje futurističkog Podzemnog grada, u tunelima bivših istrskih ugljenokopa, koji 150 m ispod površine zemlje povezuju Labin, Rabac, Rašu, Vinež,Plomin,... smatramo da njegov budući ustroj mora biti konstituiran upravo od onog što smatramo najvišim dosezima ljudske misli upregnute u nemoguć zadatak ostvarivanja općeg dobra. Za površan pogled oni su dijametralno suprotni: jedan je okarakteriziran kao pro-ljevičarski, a drugi kao proto-fašistički. Stoga Ustav Podzemnog grada XXI, kog vizualno predstavljaju dva ukrštena rudarska čekića, ukrašena s jedne strane komunističkim srpom i čekićem, a sa suprotne grbom D'Annunzijeve Uprave za Kvarner, simboliziraju Podzemni grad riješen svih ideologija. On je radnički i umjetnički. Vrijeme je da se izdignemo iznad svake ideološke dijalektike crveno - crnog. Pokreti i ideologije su ništavni i kao što nastaju iz sjaja individue, tako u tom istom sjaju trebaju i nestati. Probudite se i dajte svu vlast umjetnicima! Jer, ostaje samo jedno pitanje: želite li Državu koja je mišljena kao umjetničko djelo? Kao djelo u kojem i Vi sudjelujete?

Metal Guru (2021.), © L.A.E. XXI 2021.

Projekt je sufinancira Zaklada Kultura nova